Ofte stillede spørgsmål

Hvis dine spørgsmål ikke bliver besvaret på denne side, så er du altid velkommen til at kontakt os.

Spørgsmål

Hvad er sne blæsning / tøris blæsning?

Princippet I sne blæsning er at man kobler direkte til flydende CO2. I pistolen bliver den flydende CO2 omdannet til tøris partikler. Tøris partikler (CO2) accelererer til en hastighed over 150 m/sek. Partiklerne accelereres via trykluft tilslutning og skydes ud vha. en blæse pistol akkurat som en anden blæsemetode. Partiklerne sublimerer tilbage til gasform efter at have ramt overfladen. Ingen rengørings materiale efterlades. Overflade materialet falder på gulvet og skal opsamles.

Hvad er tøris?

Tøris er carbon dioxid i fast form. Ved atmosfærisk tryk er temperaturen på tøris minus 79 grader celcius. Tøris er lugtfri, ikke giftig, ikke elektrisk ledende og ikke brandfarlig. Ved ”tør” forstås dens evne til at fordampe i stedet for smelte og blive til væske. Carbon dioxide er en naturlig del af vores atmosfære.

Hvad er forskellen på sne blæsning og tøris blæsning ?

I mere en 20 år har tøris blæsning været anvendt til rengørings processer. Men grundet de høje omkostninger på tøris pellets (høje drifts omkostninger) og logistikken samt den høje anlægs investering har implementeringen været begrænset. Sne blæsning løser dette problem.

Der er ikke brug for tøris pellets (man forbinder direkte til flydende CO2 i Cylinder/tanke). Flydende CO2 er tilgængelig med kort varsel. PolarTechs teknologi kan bruges til både delikate som agressive rengørings opgaver. Udgiften til flydende CO2 er væsentligt billigere end tøris pellets. Vi kan ud-føre mange af de opgaver som tøris blæsning gør…men billigere. Den lave vægt af vort udstyr gør den særdeles mobil og nem at betjene. Andre fordele er at vi bruger mindre luft for at virke set i forhold til tøris blæsning.

Hvilken forsyning har jeg brug for til sne blæsning?

Man skal bruge trykluft, flydende CO2 I cylinder/tanke med dyk rør, strøm 220v jordet. Man kan enten bruge den interne luftforsyning eller en ekstern kompressor.

Hvordan får jeg fat I flydende CO2?

Flydende CO2 er tilgængelig globalt fra lokale distributører af industry gasser. Flydende CO2 er til-gængelig i cylindre eller tanke af varierende størrelse.

Hvordan virker sne blæsning?

Tøris partikler accelereres I en strøm af trykluft og rammer overfladematerialet med en hastighed på op til 300 m/sek.

Kinetisk effekt: når tøris partikler rammer et overflademateriale med høj hastighed, krakelerer materialet og løsner sig uden at der sker skade på den underliggende overflade.

Thermisk effekt: Den lave temperatur gør overfladematerialet sprødt og får det til at trække sig sammen. Derved penetrere flere partikler ind under materialet.

Sublimation: Når partiklerne rammer overfladen går de fra fast form til gasform. Dette resulterer i en udvidelse på 800 gange i volumen. Denne eksplosive effekt løfter overflade materialet fra grund overfladen.

Hvorfor bruge sne blæsning istedet for traditionelle rengørings metoder?

Tøris blæsning er en fuldstændig tør proces. Den er ikke giftig, ikke elektrisk ledende og ikke slibende. Tøris fordamper øjeblikkelig ved kontakt med overfladen. Dette medfører flere fordele set i forhold til andre blæse metoder. Med tørisblæsning skabes der ingen sekundær affald (sand, glas, plastic, opløsningsmidler). Det er derfor muligt at rengøre objekter hvor andre metoder efterlader blæse medier i hele området.

Rengøring med vand (højtryk), opløsningsmidler, sand osv. kan dette være reguleret af myndigheder lokalt og i nogle tilfælde kan tøris blæsning være eneste alternativ. Tøris blæsning har en masse fordele specielt i områder med maskin/værktøjer rengøring, bygnings vedlighold samt restaurerings opgaver. En del opgaver kan løses med højtryksrensning men konsekvensen kan være længere tids produktionsstop med høje omkostninger til følge.

Rengørings operationer af produktionsudstyr betyder produktionsstop og som ofte medfører:

  • Demontering.
  • Transport af objekter.
  • Rengørings proces.
  • Tørring.
  • Transport tilbage.
  • Montering.

Tørisblæsning kan udføres uden demontering og derved reducere produktionsstop radikalt.

Til hvad kan jeg bruge tøris blæsning?

Man kan bruge tøris blæsning til manuel eller automatisk rengørings opgaver. Tøris blæsning er ligeledes velegnet til forbehandling af overflader (affedtning). Derudover er der opgaver indenfor afgratning som kan løses.

I hvilke industrier anvendes tøris blæsning?

Tøris blæsning anvendes I mere end 16 industrier. Automotive, elektronik/strøm genererende, fødevarer, pharma og kemi, plastic og gummi, luftfart, marine, emballage, støberier, trykkerier, træ – og papir, rengøringsselskaber, katastrofe beredskab. Kontakt PolarTech for yderligere oplysninger om jeres industri.

Hvilke typer kontaminering kan sne blæsning fjerne?

Tøris blæsning kan fjerne kontamineringer/overfladematerialer som olie, fedt, voks, slipmidler, produktions rester, lim, fingeraftryk, bitumen, maling, sod (og lugten) skimmel/mug, bakterier…for at nævne nogle få.

Er der nogen efterbehandling involveret?

Nej, kun det overflademateriale som er faldet på jorden, skal fjernes.

Er sne blæsning elektrisk ledende?

Nej, processen er fuldstændig tør og ikke elektrisk ledende så længe luftforsyningen er tør luft. Kondens kan forekomme kort afhængig af omgivelsestemperaturen. Luftforvarmer kan installeres for at undgå kondens.

Kan sne blæsning anvendes på varme overflader?

Ja, hurtigere og mere effektiv rengøring opnåes oftere når objektet, som skal rengøres, er varmt. Generelt medfører tørisblæsning til lidt nedkøling af base materialet. Erfaringer fra rengøring af varme forme (350 C) med tørisblæsning, ikke giver nogle problemer.

Er sne blæsning ligeså effektiv som traditional rengøring?

Ja, I de fleste tilfælde vil tøris rengøring være lige så hurtig eller hurtigere end normal rengørings metoder.

Hvilke rengørings operationer kan erstattes med sne blæsning?

Fordele kan opnåes ved at erstatte metoder som sandblæsning, højtryksrens og manuel rengøring (som kræver mange resourcer og evt. anvendelse af kemi / opløsningsmidler som er miljøskadelige) med tøris blæsning og som er en miljøvenlig metode.

Kan jeg bruge sne blæsning på overflader eller på steder hvor traditional rengøring ikke kan bruges.?

Ja. Tøris blæsning er en ren og tør process som med fordel kan bruges istedet for traditionelle metoder som efterlader sekundær affald.

Hvad kan ikke opnåes med sne blæsning?

Tøris blæsning er en ikke slibende metode så vi kan ikke skabe en ru overflade (eks. SA 2,5).

Hvad med sikkerheden?

Flydende CO2 er klassificeret som ikke giftig. Følg venligst instruktioner fra CO2 leverandøren vedr. håndtering. Under processen skal der anlægges høreværn, øjen beskyttelse evt. handsker. Under processen skal man sørge for ventilation. For brug i lukkede rum som tanke etc. skal der anlægges fuld åndedrætsværn (ekstern tilførsel af ilt).

Hvilken luftforsyning skal jeg have?

Man skal bruge tør, ren og oliefri luft. Afhængig af anvendelsen har man brug for 0,6m3/min. – 3,5 m3/ min. til de fleste. Trykket afhænger igen af anvendelsen men skal være fra 3 – 7 bar.

Hvor langt væk fra CO forsyningen kan jeg arbejde?

Vore slange pakker er særdeles lette og med lille bukke radius som er nem at lægge ud. Blæseslangen (luft og CO2) kan operere langt fra kontrol enheden. Man kan få længder i 3-5-7-10 og 20 meter. Der vil være meget lidt tab af tryk og effekt selv på lang afstand. Luftslange kan ligeledes fås i forskellige længder. Når der arbejdes langt fra tilkoblingen til luft anbefaler vi at have varierende diameter eks. Starte med ¾ og derefter ½ ´slange. Der ingen slitage på slangerne.

Hvordan kan jeg teste min anvendelse?

Man er velkommen til at sende os prøver for test eller selv komme forbid vore test faciliteter og deltage I testen. Der udarbejdes en rapport omkring resultatet og vor anbefaling.

Er en demonstration mulig?

Venligst kontakt PolarTech for aftale.

Fremtidens rengøringsteknologi

Rengøring med tøris har været brugt I mange år. Mest kendt er brugen af tøris I pellet form eller blokke som anvender en skrabe teknologi.

Begge teknologier er ensbetydende med høje driftsomkostninger og investering. Disse faktorer, har indtil nu, været det som har forhindret tørisblæsning i at blive anvendt som en generel rengørings proces i industrien.

PolarTech´s teknologi er løsningen på ovenstående problemer.