Manuelt system

Kontrolenheden har alle justeringer af tryk, forbrug af CO2 og pellets, timetæller osv.

Sådan fungerer det manuelle system

Kontrol enheden har alle justeringer af tryk, forbrug af CO2 og pellets, timetæller osv. Sikkerhedsanordninger er separate knapper.

Inkluderet i systemet er slanger og koblinger til CO2 forsyningen, trykluft og strøm (220V). Forsyningen af flydende CO2, til det manuelle system er typisk cylindre i forskellige størrelser.

Trykluften kan enten være den i virksomheden eksisterende eller fra en ekstern kompressor. Strømforsyning er standard jordet forbindelse 220V. Luftforsyningsslangens tilkobling sker med en sikkerhedskobling både ved kontrolenheden som ved lufttilslutningen.

Længden af slangen er variabel idet flere længder kan kobles sammen. Alt efter forsyningen kan den nå en afstand på flere hundrede meter. Forsyningen af flydende CO2 er ligeledes fleksibel i længde og kan udvides efter ønske enten som fast rørføring eller slange.

Blæseslangen forbinder kontrolenheden med blæse pistolen. Den består af en højtryks CO2 slange, en luftslange og den elektriske ledning. Blæseslangen kan ligeledes forlænges.

Blæse pistolen er den del af PolarTech´s sne blæsnings proces,  hvor den flydende CO2 ændres til tøris partikler. Man kan justere forbruget af CO2 og regulering af trykket og dermed blæse meget forsigtig eller aggressiv.

Det ergonomiske design giver en god balance i håndteringen over længere tids brug.

Dyser forefindes I flere variationer enten som runddyser, fladdyser, dyser med vinkel eller kunde tilpassede. Der er ingen slitage på dyser.snow med pistol – 2 – opstilling.

PolarTech - effektive og miljørigtige tørisblæsning maskiner

Fremtidens rengøringsteknologi

Rengøring med tøris har været brugt I mange år. Mest kendt er brugen af tøris I pellet form eller blokke som anvender en skrabe teknologi.

Begge teknologier er ensbetydende med høje driftsomkostninger og investering. Disse faktorer, har indtil nu, været det som har forhindret tørisblæsning i at blive anvendt som en generel rengørings proces i industrien.

PolarTech´s teknologi er løsningen på ovenstående problemer.