Fordele

Fordele ved vores teknologi.

Sammlignet med tørisblæsning med pellets eller blokke har PolarTechs fordele på 5 punkter

  • Drifts omkostninger.
  • Luft forsyning.
  • Udstyrs investering.
  • Håndtering.
  • Logistik.

Drifts omkostninger: vores teknologi kræver kun tilkobling til flydende CO2 enten I cylinder, cylinder batterier eller størrer tanke. Som et eksempel er prisen på flydende CO2 på ca. 4,50 DKK pr. kg sammen-lignet med tøris pellets til 8,50 DKK pr. kg. (priser varier fra leverandør og mængde). Ved at bruge tørisblæsning med pellets skal man kalkulere med fordampning fra produktionsstart, som er ca. 8 % pr. 24 timer. Jo ældre tøris pellets bliver des mere skal man bruge. Tab af rengøringseffekten kan være helt op til 15 % efter 1 dag siden produktion.

Luft forsyning: mange af tørisblæsemaskiner i markedet i dag kræver min. 1,5 m3/min. for at kunne udføre rengøringsopgaver. PolarTech starter så lavt som 0,5 m3/min. og kan stadig udføre rengørings opgaver.

Udstyrs investering: nogle leverandører af tørisblæseudstyr kræver investeringer op til det dobbelte af hvad PolarTech udstyr koster og vi kan, I mange tilfælde, matche deres performance. Reservedele er op til 300 % dyrere og med lange leveringstider. PolarTech har konstant alle reservedele på lager og vil sende samme dag som ordre modtages (før kl.. 14.00 lokal tid). Tørisblæsemaskine kræver jævnlig udskiftning af blæseslanger grundet slitage. Vores teknologi sparer dig for denne udgift idet der ikke er forekommer slitage på blæseslangen.

Håndtering: konkurrerende udstyr kan veje op til 120 kg og er vanskelige at manøvre med. PolarTech udstyr har lav vægt og nogle modeller er bærbare. Vore største anlæg er stadig lav i vægt og designet til let håndtering.

Logistik: Brugen af tøris pellets betyder at processen skal være planlagt grundet leveringstid på ca. 2 dage. Flydende CO2 kan sources lokalt med kort varsel hvilket er væsentlig hvis man skulle bruge yderligere forsyning.

Kunde fordele

Reduceret produktionsstop: brugen af sne blæsning betyder at man ofte kan rengøre process udstyr under produktionen. Der er ingen behov for at demontere eller nedkøle med efterfølgende montering og opvarmning til følge. Produktionsstop kan reduceres kraftigt og den økonomiske effekt kan være stor.

Reduceret løn omkostninger: Implementering af sne blæsning vil reducere rengørings –og vedlige-holdelsesomkostninger til en brøkdel af de eksisterende. Årsagen er den hurtigere og mere effektive rengøring ved brug af sne blæsning sammenlignet med eksisterende metoder.

Reduceret slitage: Sne blæsning er en fuldstændig ikke slibende proces og har derfor ikke den samme effekt som sandblæsning, skraben eller andre abrassive metoder. Vi ødelægger ikke overfladen.

Mindre affalds omkostninger: Affaldsomkostninger af farlige material som kemikalier og opløsningsmidler kan reduceres eller helt afløses ved implementering af sne blæsning. Sne partiklerne fordamper ved kontakt med overfladen, det eneste der forbliver tilbage er overflade materialet som er blæst af.

Andre fordele ved brug af sneblæsning

Miljøet: Sne blæsning er ikke giftig og I mange tilfælde kan vi minimere eller helt erstatte brugen af kemikalier / opløsningsmidler. Der produceres en minimal mængde affald som normalt ikke kræver nogen særlig affaldshåndtering. CO2 som bruges er genindvunden og anvendes i stedet for andre miljøskadelige stoffer. Sne blæsning øger ikke udslippet af CO2.

Overflade finish: Brugen af sne blæsning er en fuldstændig tør proces og efterlader ingen rester på overfladen. Der er opnået op til 3,5 gange bedre vedhæftning af maling end ved brug af traditionelle metoder med opløsningsmidler. Fejlproduktion er blevet minimeret dramatisk. Kondens kan forekomme på tyndplade materiale men dette kan fjernes ved at bruge forvarmet luft.

Indvirkning på materiale: Sne blæsning kan være meget blid men også aggressiv. Den samme maskine kan udføre en bred række af rengøringsopgaver ved at ændre på indstillingerne. Endda elektroniske kompo-nenter, bløde metaller, textiler osv. kan rengøres uden at gøre skade. Varme overflader på, eksempelvis forme i plastic/gummi industrien, lider ingen overlast.

Yderligere anvendelser: Udover rengøring af forskellige overflader/udstyr så kan sne blæsning bruges til overfladebehandling før maling, limning el. lignende. Specielt i plastindustrien kan den bruges til afgratning eller fjernelse af overskydende belægninger.

Automatiske løsninger: Sne blæsning er en høj potential anvendelse indenfor robot løsninger som kan implementeres I eksisterende produktioner eller sættes op som uafhængige operationer.

Fremtidens rengøringsteknologi

Rengøring med tøris har været brugt I mange år. Mest kendt er brugen af tøris I pellet form eller blokke som anvender en skrabe teknologi.

Begge teknologier er ensbetydende med høje driftsomkostninger og investering. Disse faktorer, har indtil nu, været det som har forhindret tørisblæsning i at blive anvendt som en generel rengørings proces i industrien.

PolarTech´s teknologi er løsningen på ovenstående problemer.