Automatiske løsninger

Sådanne anlæg er designet og produceret efter kundeønske og opgave.

Automatiske løsninger med CO2 sne blæsnings anlæg kan implementeres som en kontinuerlig proces

Ved installering af et kontrol kabinet er det muligt at kontrollere og overvåge en eller flere CO2 sne dyser. Sådanne anlæg er designet og produceret efter kundeønske og opgave.

Den flydende CO2 forsyning kommer fra en tank af varierende størrelse alt efter behov. Herfra føres ledningsnettet ud til robotten/anlægget hvor processen foregår. Trykluften er enten den virksomheds interne eller en ekstern kompressor.

Kontrolenheden er sidste nye teknologi indeholdende nødvendige sikkerheds komponenter, operations kontrol, proces kontrol samt overvågnings kontrol.

CO2 sne blæsningsdyse kan udstyres med en adapter for tilkobling til en robot enhed. Flydende CO2 har en temperatur på minus 79 grader C derfor skal forsyningsslanger være isolerede. Booster pumpen og isoleringen sikrer at CO2 altid er flydende også over længere afstande.

Tank indeholdet overvåges automatisk og bliver genopfyldt af gas leverandøren.

Hvis forbruget er minimalt så kan forsyningen foregå gennem cylinder batterier eller mindre cryo-beholdere.

CO2 rengøring - robotten

Fremtidens rengøringsteknologi

Rengøring med tøris har været brugt I mange år. Mest kendt er brugen af tøris I pellet form eller blokke som anvender en skrabe teknologi.

Begge teknologier er ensbetydende med høje driftsomkostninger og investering. Disse faktorer, har indtil nu, været det som har forhindret tørisblæsning i at blive anvendt som en generel rengørings proces i industrien.

PolarTech´s teknologi er løsningen på ovenstående problemer.