Teknologi

Mekanismen i brug af tøris blæsning involverer 3 effekter.

Rengøring med tøris har været brugt i mange år

Mest kendt er brugen af tøris i pellet form eller blokke som anvender en skrabe teknologi. Begge teknologier er ensbetydende med høje driftsomkostninger og investering. Disse faktorer, har indtil nu, været det som har forhindret tørisblæsning i at blive anvendt som en generel rengørings proces i industrien.

PolarTech´s teknologi er løsningen på ovenstående problemer.

Forsyningen er flydende CO2 eller tørispellets og trykluft. Tørispartiklerne accelereres i en jetstrøm af trykluft. PolarTech´s teknologi bruger enten flydende CO2 eller tøris pellets, separat eller i kombination af begge. Sneblæsning, tørispartikler bliver dannet i pistolen under rengøringsprocessen.

Tøris blæsning kan supplere eller erstatte højtryksrensning som vand, sand, plast kugler, glas og endda kemikalier og opløsningsmidler. Tøris blæsning producerer ingen sekundær affald.

Da processen er fuldstændig tør og ikke elektrisk ledende, kan den anvendes under produktion uden behov for demontering og kostbar produktionsstop. Rengøring af varme overflader er ikke noget problem.

Tøris blæsning kan bruges til at fjerne belægninger som lim, lak, olie, fedt, støv, sod, harpiks, slipmidler, bitumen for at nævne et par.

Teknologien kan bruges til affedtning af overflader inden lakering/maling/limning.

Mekanismen i brug af tøris blæsning involverer 3 effekter. Temperatur, CO2 er – 79 grader celcius. Overflade materialet kryber og danner sprækker. Kinetisk effekt, når partiklerne rammer en overflade sker det med en hastighed på 300 m.sek..

Fordampning, når partiklerne rammer overfladen går de fra fast tilbage til gasform og det sker ved en ekspansion på mere end 700 gange. Derved sprænges overflade materialet bort.

Tørisblæsning - processen
Før/efter billede - tørisblæsning

Fremtidens rengøringsteknologi

Rengøring med tøris har været brugt I mange år. Mest kendt er brugen af tøris I pellet form eller blokke som anvender en skrabe teknologi.

Begge teknologier er ensbetydende med høje driftsomkostninger og investering. Disse faktorer, har indtil nu, været det som har forhindret tørisblæsning i at blive anvendt som en generel rengørings proces i industrien.

PolarTech´s teknologi er løsningen på ovenstående problemer.